หลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์

 หลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์

Luang Poh Charoen Parnchand-03

หลวงพ่อเจริญ ฐิตฺจิตฺโต มีนามเดิมว่า นายเจริญ ปานจันทร์ เกิดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2472 เกิดกลางทุ่ง (ทุ่งเศรษฐี) จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวน 7คน ในระยะแรกครอบครัวของท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ต่อมาครอบครัวของท่านได้ย้ายเข้ามาอยู่แถววัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ธนบุรี

เมื่อแรกเกิด อาจารย์อ้าว วัดคลองเม่าธรรมโกศล ได้ทำนายว่าเด็กคนนี้จะทำให้พ่อแม่ร้าวฉาน ทำให้หลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์ ต้องไปอาศัยอยู่กับโยมอา (อุบาสิกาเมี้ยน) ซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวักลพบุรีโดยมีโยมอาเลี้ยงดูแทนบิดาและมารดา ประกอบกับปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ หลวงพ่อเจริญ จึงต้องย้ายไปอยู่กับโยมตา ที่วัดคลองเม่าฯ จังหวัดลพบุรี
หลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์ อุปสมบทครั้งแรกปี พ.ศ. 2492 ที่วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ธนบุรี ได้รับฉายาว่า “ฐิตจิตฺโต” และได้ศึกษาพระธรรมเข้าสอบนวกธรรม นักธรรมตรี นักธรรมโท ที่สำนักเรียนวันทองนพคุณ ภายหลังหลักฐานต่างๆได้ถูกไฟไหม้ ประกอบกับพี่ชายของท่าน (หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์) ได้ปราถนาจะบวชเป็นภิกษุ ทั้งสองพี่น้องจึงได้กลับมายังจังหวัดลพบุรี และหลวงพ่อเจริญ ได้อุปสมบทอีกครั้ง ที่วัดคลองเม่าธรรมโกศล ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2496 อายุ 25 ปี และอยู่ในสมณเพศจนมรณภาพ

 

หลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์

Luang Poh Charoen Panchand
Luang Poh Charoen Parnchand
Luang Poh Charoen Parnchand