หลวงพ่อ จำรูญ ปานจันทร์

หลวงพ่อ จำรูญ ปานจันทร์

Phra-Chamroon-Parnchand

พระอาจารย์จำรูญ ปานจันทร์ มีนามเดิมว่า นายจำรูญ ปานจันทร์ เป็นคนจังหวัดลพบุรี เกิดที่บ้านบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 โยมบิดาชื่อ นายจำลอง ปานจันทร์ โยมมารดาชื่อ นางเลี่ยม ปานจันทร์ ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตรทั้งหมด 7 คน อยู่ในครอบครัวฐานะปานกลาง โดยมีโยมพ่อรับอาชีพเป็นทหารอากาศ โยมแม่เป็นชาวนา

สมัยที่ยังเป็นฆราวาสท่านได้เข้าเป็นตำรวจ ในปี 2488 โดยเริ่มประจำการครั้งแรกที่ศาลาแดงสมัยที่มี ท่านพล.ต.อ. หลวงอดุลย์เดชจรัส (ปัตร พึ่งพระคุณ) เป็นอธิบดีกรมตำรวจ หลังจากนั้นไม่นานท่านก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพักครั้งแรกที่โรงพักสามเสน และถูกย้ายสับเปลี่ยนกำลังพลเรื่อยมาตลอด 8 ปีจนสุดท้ายก็มาอยู่ที่สันติบาล กอง 2

กระทั่งในปี พ.ศ. 2496 ท่านได้ลากิจ 15 วันเพื่อเตรียมตัวบวชพร้อมกับน้องชายซึ่งคือพระอาจารย์เจริญ ปานจันทร์ และคนอื่นๆรวม 9 คนที่วัดคลองเม่าธรรมโกศล อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีพระครูสนิทวินัยการ เป็นอุปัชฌาย์ พระปลัดสาคร และ พระสายเป็นคู่สวด และได้รับฉายาว่า “ทุตังคิโก” ขณะนั้นมีอายุได้ 27 ปี และต่อมาได้เปลี่ยนฉายาตอนเริ่มเดินธุดงค์ว่า “โสรัจกัสสปะ”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ก็ได้เดินธุดงค์มาพร้อมกับ หลวงพ่อใหญ่ และหลวงพ่อเจริญ มายังที่ถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้เลือกที่แห่งนี้เป็นที่จำพรรษา ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

 

 

 

หลวงพ่อ จำรูญ ปานจันทร์

Luang Poh Chamroon Parnchand-01
Luang Poh Chamroon Parnchand-03
Luang Poh Chamroon Parnchand-02