ประวัติ

ผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
Luang Paw Charoen Panchand
Luang Paw Yaai
Luang Paw Chamroon
หลวงพ่อ เจริญ ปานจันทร์
หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อ จำรูญ ปานจันทร์

 

ในวัดถ้ำกระบอกมีพระสงฆฺ์ประมาณ 100 รูป และ แม่ชี 15 คน

พระสงฆ์ และ แม่ชี เป็นผู้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างทั้งหมดในวัดถ้ำกระบอก

พระสงฆ์ และ แม่ชี สาธยายธรรม ทุกวัน เวลา 18.30 น.

กิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของวัดถ้ำกระบอกคือ การช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและสุรา

วันออกปฏิบัติกิจธุดงค์ของคณะสงฆ์ถ้ำกระบอกคือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

ประวัติโดยย่อของถ้ำกระบอก

Luang Poh Yaai

หลวงพ่อใหญ่ / Luang Poh Yaai

สำนัก สงฆ์ถ้ำกระบอกตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน  ตรงหลักกิโลเมตรที่ 132  ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2500 โดย หลวง พ่อใหญ่  พระอาจารย์จำรูญ  ปานจันทร์ และพระอาจารย์เจริญ  ปานจันทร์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ได้เดินธุดงค์มา ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดทุกปี ครั้งแรกสงฆ์คณะนี้ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดคลองเม่าธรรมโกศล จังหวัดลพบุรี ใน ระหว่างการเดินธุดงค์ ได้เดินธุดงค์ผ่านมาแถวเทือกเขาโปร่งปราบ อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขณะ ที่พักจากการเดินธุดงค์ที่ถ้ำกระบอก  ได้พิจารณาว่าที่ถ้ำกระบอก สงบเงียบเหมาะเป็นที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์มากและหลังกลับจากเดินธุดงค์ถึงวัด คลองเม่าฯ จึงได้ย้ายคณะสงฆ์มาอยู่ที่ถ้ำกระบอก ซึ่งต่อมาได้มีญาติโยมอาราธนาให้อยู่ที่นี่โดยถวายที่ดินให้เพื่อการปฏิบัติ ธรรม คณะสงฆ์จึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ และกลายมาเป็น”สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก”  หรือ “ถ้ำกระบอก”สถานที่เลิกยาเสพติดให้โทษในปัจจุบัน

ใน ระยะแรกทั้งสามองค์ได้ช่วยกันปกครองคณะสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2513 หลวงพ่อใหญ่ได้ลาสังขาร พระอาจารย์เจริญ ปานจันทร์ออกเดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ และได้ไปสร้างสำนักสงฆ์นครโมกุลขึ้น ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พระอาจารย์จำรูญ ปานจันทร์ จึงเป็นผู้นำคณะสงฆ์ถ้ำกระบอกตั้งแต่นั้นมา  และได้บริหารงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518  ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ.2524 พระอาจารย์เจริญ  ปานจันทร์ ได้กลับมาพำนักที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกอีกครั้งหนึ่ง  และได้ช่วยพระอาจารย์จำรูญ ปานจันทร์บริหารงานต่างๆในสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกเช่น การก่อสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา สร้างหลักธรรมโลกุตตระ สร้างกุฏิสงฆ์ สร้างโบสถ์ วิหาร และด้านสาธารณูปโภค  ส่วนในด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังอยู่ในความรับผิดชอบของพระอาจารย์ จำรูญ ปานจันทร์ จนกระทั่งพระอาจารย์จำรูญได้ลาสังขาร พระอาจารย์เจริญจึงได้ เป็นผู้นำคณะสงฆ์ถ้ำกระบอกสืบมา

หลังจากที่พระอาจารย์เจริญลาสังขาร พระอาจารย์บุญส่งได้ถูกเลือกให้เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก

สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกได้รับประกาศตั้งเป็นวัดถ้ำกระบอกในปี พ.ศ. 2555  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย.

โดยมีพระอธิการ วิเชียร กิตฺติวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก