ประธาน

ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก

ผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก

ประธานคณะสงฆ์ถ้ำกระบอก

Phra Ajahn Boonson Tanajaro

พระอาจารย์ บุญส่ง ฐานจาโร

 

พระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร อุปสมบทที่ วัดอุบลวณาราม จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2510 อายุครบ 21 ปี

พระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร มาพำนักที่ สำนักสงฆ์ ถ้ำกระบอก เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2511

หลังจากที่หลวงพ่อ เจริญ ปานจันทร์ ละสังขาร พระอาจารย์บุญส่ง ได้ถูกเลือกให้เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก