กิจกรรม

กิจกรรมของคนไข้

 

กิจกรรมที่คนไข้สามารถร่วมทำได้

 

ฟังพระสงฆ์และแม่ชีสาธายธรรม ทุกวัน เวลา 18.30 น.

ช่วยเหลือคนไข้ที่เข้ามาบำบัดใหม่

ฟังการอบรมธรรมะ และ ฝึกนั่งสมาธิวันละหนึ่งครั้ง

ออกไปทำงานนอกเรือนบำบัด โดยมีพระนำไป

ดูโทรทัศน์ หรือ อ่านหนังสือ

ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

ถ้าเกิดมีการเจ็บป่วย คนไข้จะใช้ยาสมุนไพรที่มีอยู่ที่วัด หรือไปโรงพยายาลที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาล พระพุทธบาท ห่างจากวัดถ้ำกระบอกเพียง 4 กิโลเมตร