วันออกปฏิบัติกิจธุดงค์ของคณะสงฆ์ถ้ำกระบอกคือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

วันออกปฏิบัติกิจธุดงค์ของคณะสงฆ์ถ้ำกระบอกคือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

Tudong (Pilgrimage) takes place on 01.April every year.