สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อ เจริญ ในวันที่ 3-4-5 เดือน มกราคมทุกปี

สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อ เจริญ ในวันที่ 3-4-5 เดือน มกราคมทุกปี

Chanting to show gratitude to Luang Poh Charoen takes place on 3rd, 4th, 5th of January every year.