สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อจำรูญในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม ของทุกปี

สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อจำรูญในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม ของทุกปี

Chanting to show gratitude to Luang Poh Chamroon takes place on 3rd, 4th, 5th of May every year.