สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อใหญ่ในวันที่ 17-18-19 มีนาคม ของทุกปี

สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อใหญ่ในวันที่ 17-18-19 มีนาคม ของทุกปี

Chanting to show gratitude to Luang Poh Yaai takes place on 17th, 18th, 19th of March every year.