สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อจำรูญในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม ของทุกปี

03/05/2016 - 05/05/2016 @ 6:30 pm - 7:00 pm - Chanting to show gratitude to Luang Poh Chamroon takes place on 3rd, 4th, 5th of May every year.


สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อ เจริญ ในวันที่ 3-4-5 เดือน มกราคมทุกปี

03/01/2017 - 05/01/2017 @ 6:30 pm - 7:00 pm - Chanting to show gratitude to Luang Poh Charoen takes place on 3rd, 4th, 5th of January every year.


สาธยายธรรม เพื่อ บูชาคุณ หลวงพ่อใหญ่ในวันที่ 17-18-19 มีนาคม ของทุกปี

17/03/2017 - 19/03/2017 @ 6:30 pm - 7:00 pm - Chanting to show gratitude to Luang Poh Yaai takes place on 17th, 18th, 19th of March every year.